Održavanje i čišćenje stambenih zgrada

  • Čišćenje i pranje podova i stepenica, rukohvata stubišta
  • Čišćenje i pranje ulaza u zgradu, ulaznih vrata, sandučića
  • uklanjanje paučine i nečistoća sa zidova
  • čišćenje staklenih površina prema dogovoru
  • čišćenje  parkirnog prostora te prostora oko zgrade

Cijena je 40 kn po stanu, a ugovori mogu biti mjesečni, polugodišnji i godišnji.

Petra Krešimira IV 39
35000 Slavonski Brod

Tel: +385 (0) 98 494 808
E-mail: golda.doo@gmail.com

Pratite nas na Facebooku